Faste bådførere

Sejlplanen har traditionelt været drevet af frivillige bådførere, men da vi de senere år har oplevet en tilbagegang i antallet af bådførere har vi i år taget konsekvensen af det og ansat tre dygtige bådførere der vil sejle fast i juni, juli og august måned. De præcise dage ligger ikke fast da den enkelte bådfører skal kunne ændre planen efter vejret som vi desværre ikke er herre over. Dog sejles der minimum fire hverdage om ugen hvor den femte vil kunne blive besat af en frivillig bådfører. I weekenderne vil der blive sejlet af frivillige bådførere, hvis vejret tillader det.

Tider 

Se den senest opdateret sejlplan i bunden af denne side.

I hverdage sejles der typisk fra klokken 17 – 21 alt efter vejret.

I weekender sejles der typisk fra klokken 10 – 15 alt efter vejret.

I skolernes sommerferie har vi lidt mere fleksibilitet, så her vil den enkelte bådfører beslutte hvornår båden tages ud. Dette vil også typisk være bestemt af vejret.

SMS Service

Når der sejles sender den enkelte bådfører en besked ud med information om vagtens længde, vejret og eventuel anden relevant info. Tilmelding til denne SMS service rettes til Hjalte på mail hjalteborum@gmail.com.